Officieel architect

Als klein kind wilde ik piloot worden en in een F16 vliegen. Bleek dat dat niet kon met een bril, maar architect lijkt mij een prima plan B. Sterker nog, aangezien je niemand hoeft te bombarderen, is het waarschijnlijk nog beter ook. Maar aangezien ik niet de juiste vooropleiding had, mocht ik mezelf officieel niet architect noemen. Tot nu!

Ik heb onlangs het examen gedaan bij het Architectenregister. Het examen bestaat uit een geschreven en een praktisch deel. Het praktische deel duurt acht dagen en vindt plaats op locatie in het kantoor van het Architectenregister in Den Haag. Tijdens die dagen krijgen alle kandidaten dezelfde opdracht: om een gebouw te ontwerpen. Het thema van het examen (ook het geschreven deel) was dit jaar “Hybride stedelijk bouwblok dat onderwijs en woonfuncties combineert”. Het gebouw dat we moesten ontwerpen moest op de plek komen van het oude conservatorium in Den Haag; plaats bieden aan een vakschool; een publiek toegankelijke route erdoorheen hebben; en een commerciële plint en 10.000 - 15.000 m2 woningen herbergen.

Het was echter niet genoeg om gewoon wat plattegronden en doorsnedes te tekenen. Het ontwerp moest niet alleen voldoen aan “harde” eisen, zoals het zeer gedetailleerd eProgramma van Eisen voor de vakschool. Er moest een duidelijk geformuleerd concept aan ten grondslag liggen; een constructief principe en detaillering hebben in relatie met dat concept; het gebouw moest passen in de context; en iets zeggen over onze visie op architectuur. Al met al waren de acht dagen bij lange na niet genoeg om een volledig ontwerp af te maken, maar het was ook hartstikke interessant en inspirerend.

En als klap op de vuurpijl, omdat ik het examen gehaald heb, mag ik mezelf nu officieel architect noemen!

Here zijn een aantal afbeeldingen uit mijn presentatie. Mijn gebouw heette “De Helix”, aangezien de publieke route die ik had ontworpen, zich langs de binnenplaats omhoog slingert, terwijl een route die door de vakschool loopt aan de binnenzide in tegengestelde richting omhoog draait, zoals een helix. Je kan de publieke route (buiten) zien in het rood en de route aan de binnenkant in het blauw.