Multi

Het laatste project dat ik gedaan heb aan de TU Eindhoven (TU/e) is het zogenaamde “multi”-project. Deze multidisciplinaire opdracht was deels een groepsproject, deels individueel werk. Mijn hoofdtaak binnen de groep was de uitwerking van het project binnen de stedelijke context, maar ik heb me ook beziggehouden met vastgoed en de grafische vormgeving van ons materiaal. Individeel heb ik het project stedebouwkundig verder uitgediept, met een speciale focus op water.

De opdracht omvatte de herontwikkeling van een binnenstedelijke locatie in het noorden van Rotterdam. Er loopt daar een opgeheven spoor, in twee zinnen van het woord: er rijden geen treinen meer en het spoor bevindt zich op ongeveer zes meter boven de grond. Dit spoor heet het Hofpleinviaduct, maar wordt in de volksmond gewoon de ‘Hofbogen’ genoemd.

Er waren diverse eisen voor de locatie. Het station en het spoor zijn monumenten, die moeten worden behouden. Er moest plaats komen voor minimaal 4000 vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) aan woningen, waarvan een kwart gericht op senioren. Op de begane grond: winkelruimte en werkunits. Verder een een woon-/zorgcentrum; een cluster kleinschalig wonen voor minimaal 24 personen, dat bestaat uit 4 groepswoningen; en een maatschappelijke functie. Natuurlijk met voldoende parkeerplaatsen.

Een extra stedebouwkundige eis van het project was het maken van een visie voor de herontwikkeling van de (gehele) Hofbogen.

De Noorderlus

Grenzend aan de projectlocatie bevinden zich twee pleinen: het Eudokiaplein en het Insulindeplein. De eerste is erg levendig, de laatste rustiger en groener. Aan de basis voor ons groepsontwerp stond het maken en verbinden van twee lussen. De projectlocatie wordt zo een knooppunt van routes: een route langs winkels en bedrijven, en een route langs het groen. Door het gebouw als verbindend element tussen deze plekken te ontwerpen, vormen zich meerdere interessante routes voor bewoners, buurt- en stadsgenoten. Het gebied wordt daarmee een platform voor de gemeenschap van het Oude Noorden in Rotterdam.

We hebben de locatie ingericht met één gebouw. Dit zorgt voor een visuele samenhang en een eigen identiteit. De vorm van het gebouw biedt ruimte aan twee ‘pleinen’, die als het ware een verlenging zijn van de omliggende pleinen. In het midden ontmoeten ze elkaar en de Hofbogen. Dit is het concept van de Noorderlus: de verbinding van routes.

In ons groepsontwerp hebben we de verschillende aspecten van het bouwen integraal meegenomen. Zo hebben we bijvoorbeeld qua bouwfysica ook op stedelijk niveau rekening gehouden met bezonning; het gebruik en de inrichting van stedelijke ruimtes als pleinen meegenomen bij het nadenken over onze plattegronden; en constructief een plan opgesteld dat rekening houdt met flexibiliteit en kostenbesparing.

Stedelijke inbedding

De inrichting van de twee binnenpleinen in het herontwikkelde gebied volgt voornamelijk de inrichting van de omliggende pleinen. De levendige winkellus die over het Eudokiaplein loopt, wordt afgemaakt met een autoluwe voetgangersroute die langs winkels en bedrijvigheid loopt. Zo kunnen bezoekers mooi een rondje lopen. Het rustige, groene Eudokiaplein wordt verlengd tot aan de Hofbogen, zodat daar een verbinding mee kan worden gemaakt.

De Hofbogen worden op twee manieren herontwikkeld. Het bovendek, waar vroeger de treinen reden, wordt een langgerekt park. Een groene route door het midden van de stad, met meerdere toegangspunten. Onze projectlocatie is daar één van. Een groot voordeel van al dit groen is dat het een enorme hoeveelheid water kan bergen. Ruim een zesde van de totale waterbergingsopgave van de stad Rotterdam!

De bogen zelf worden op dit moment al verhuurd aan bedrijven. Dat wordt voortezet, maar de bogen krijgen een facelift en functies worden geclusterd, zodat ze voordeel kunnen hebben van elkaar. Beide aanpakken berusten op het idee dat het monument in stand word gehouden doordat het wordt gebruikt. Dit geldt ook voor het station, dat wordt herontwikkeld tot een sociaal centrum voor de buurt. Verder komt er een branche van de bibliotheek in de nieuwbouw, een functie waar de hele wijk baat bij heeft.

Maquette

Een belangrijk onderdeel van het project was het maken van een maquette. We hebben ervoor gekozen om de stijl van onze maquette aan te laten sluiten op de vormgeving van al ons ander materiaal. Onze poster heeft een donkere achtergrond, dus onze maquette heeft een basis van donker hout. De maquette is vrij stilistisch; we hebben bijna alleen hout gebruikt, in verschillende kleuren. We waren erg tevreden over het eindresultaat, hetgeen door de docenten werd bevestigd, zeker toen we hoorden dat het project werd tentoongesteld tijdens de open dagen van de TU/e!

Groepswerk

Ik heb veel geleerd tijdens dit project, maar niet alleen over stedebouwkunde of andere bouwkundige onderwerpen. Het intensief samenwerken in een groep was erg waardevol en beviel mij heel goed. Ik denk dat ik veel geleerd heb over groepswerk en ik heb onderhand een aantal ideeën over hoe je het functioneren binnen een groep zo goed mogelijk kan verzorgen. Dat maakte het project extra waardevol, dus ik kijk er met een goed gevoel op terug.